FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


Araştırma Görevliliği Yazılı Sınavı Kapsamı Hakkında Bilgilendirme

<!--break-->

23 Kasım 2017 Tarihinde Yapılacak Olan Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji ABD ve Moleküler Biyoloji Genetik ABD Araştırma Görevliliği Yazılı Sınavı Kapsamı Hakkında Bilgilendirme

Biyolojik Bilimler Bölümü Araştırma Görevliliği yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylardan Biyoloji ABD kadrosuna başvuranlar BIO programının zorunlu dersleri (BIO 101, BIO 102 hariç), Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD kadrosuna başvuranlar GENE programının zorunlu dersleri (GENE 103, GENE 104 ve BIO 321 hariç) kapsamındaki konulardan sınava alınacaklardır.

Biyoloji ABD ve Moleküler Biyoloji Genetik ABD araştırma görevliliği yazılı sınavına girenler zorunlu dersler kapsamındaki sorular arasından 7 soruya cevap vereceklerdir.

 

Biyoloji ABD ve Moleküler Biyoloji Genetik ABD Araştırma Görevliliği kadrolarına  başvuran adayların değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılacaktır.