FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


Biyoloji Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi Alınacaktır

1011524 ilan numarası kapsamında Biyoloji Anabilim dalına 2 adet araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru için istenilen belgeler :

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (Başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan eski olmamak şartıyla)

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi 

—Onaylı diploma fotokopisi

—Lisans transkripti (resmi)

—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Başvuru zarfı kapak formu http://pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Not: YÖK tarafından belirtilen başvuru özel şartı Biyoloji ABD'da tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

- Son başvuru tarihi 28 Kasım 2016 mesai bitimine dek (17.00) olup başvurular Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. 

- Öndeğerlendirme (ALES ve dil puanına göre) yapılarak başvuran adaylar içerisinde yazılı sınava girme hakkı kazananlar 06 Aralık 2016 saat 17.00’ye dek ilan 

edilecektir.

- Yazılı sınav 13 Aralık 2016 günü yapılacaktır. 

- Sonuçlar 23 Aralık 2016 günü saat 17.00’ye dek açıklanacaktır.