FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD 1004400 ilan numaralı Araştırma Görevlisi Sonuçları

ADI SOYADI ALES %30 YDS %10 GPA(% 30) Yazılı %30 Genel toplam  
Onur Özer 24,675 8,3 25,449 19,287 77,711 ASİL
Oğuzhan Beğik 24,831 9,25 24,96 12,429 71,47 ASİL
Gülce Saydam 23,109 8,625 25,239 12,858 69,831 Yedek
Aysu Başak Kök 24,213 8,75 27,198 6,858 67,019  
Sema Zabcı 22,389 8,875 24,12 11,571 66,955  
Murat C. Yarımçam 28,3695 8,875 20,199 5,571 63,0145