FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD 1004400 ilan numaralı Araştırma Görevlisi Yazılı sınavına girmeye hak kazananların listesi

Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD 1004400 ilan numaralı Araştırma Görevlisi Yazılı sınavına girmeye hak kazananların listesi
ADI SOYADI
Aysu Başak Kök
Gülce Saydam
Murat Caner Yarımçam
Oğuzhan Beğik
Onur Özer
Sema Zabcı
Yazılı sınav 29 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00'de  Biyolojik Bilimler Bölümü Z-05 Nolu sınıfta yapılacaktır.
Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Araştırma Görevliliği yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar, programın zorunlu dersleri (GENE 103 ve GENE 104 hariç) kapsamındaki konulardan sınava alınacaklar ve 11 soru arasından 7 soruya cevap vereceklerdir.