FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi Alınacaktır

1004400 ilan numarası kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalına 2 adet araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru için istenilen belgeler :

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olmak.)

—Onaylı diploma fotokopisi

—Lisans transkripti (resmi)

—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Başvuru zarfı kapak formu http://pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Not: YÖK tarafından belirtilen başvuru özel şartı Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD'da yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

- Son başvuru tarihi 11 Ocak 2016 mesai bitimine dek (17.00) olup başvurular Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. 

- Öndeğerlendirme (ALES ve dil puanına göre) yapılarak başvuran adaylar içerisinde yazılı sınava girme hakkı kazananlar 18 Ocak 2016 saat 17.00’ye dek ilan 

edilecektir.

- Yazılı sınav 29 Ocak 2016 günü yapılacaktır. 

- Sonuçlar 12 Şubat 2016 günü saat 17.00’ye dek açıklanacaktır.