FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi Alınacaktır

1022230 ilan numarası kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalına 2 adet araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru için istenilen belgeler :

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (Başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan eski olmamak şartıyla)

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi 

—Onaylı diploma fotokopisi

—Lisans transkripti (resmi)

—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Başvuru zarfı kapak formu http://pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Not: YÖK deki duyuru ayrıntıları için : https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=63834

- Son başvuru tarihi 04 Ocak 2018 mesai bitimine dek (17.00) olup başvurular Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. 

- Öndeğerlendirme (ALES ve dil puanına göre) yapılarak başvuran adaylar içerisinde yazılı sınava girme hakkı kazananlar 15 Ocak 2018 saat 17.00’ye dek ilan 

edilecektir.

- Yazılı sınav 25 Ocak 2018 günü yapılacaktır. 

- Sonuçlar 08 Şubat 2018 günü saat 17.00’ye dek açıklanacaktır.