FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES: BIOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS


rektörlük duyurusu

Bilindiği üzere, 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" uyarınca, "yardımcı doçent" unvanı başka bir işleme gerek kalmaksızın, " Doktor Öğretim Üyesi" unvanına dönüştürülmüştür.

06.03.2018 tarihinden sonra söz konusu unvan yazılı ve elektronik bütün ortamlarda "Doktor Öğretim Üyesi" şeklinde kullanılacaktır. Bu nedenle, Üniversitemizin tüm birimlerinin web sayfalarının buna uygun olarak düzenlenmesi; bunun yanı sıra emeklilik, istifa, vb. nedenlerle Üniversitemizden ayrılmış olan personelin durumlarının da güncellenmesi ve bu hususlarda titizlik gösterilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.


e-imzalıdır Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK

Rektör Yardımcısı