FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ: BİYOLOJİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK


Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji ABD ve Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD'na Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır. İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İlanın Başlama Tarihi

31.12.2018

Son Başvuru Tarihi

08.02.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

14.02.2019

Sınava Giriş Tarihi

20.02.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

26.02.2019

 

 GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

 

İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2-Özgeçmiş.

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5 -ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6 -Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

7 - Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)

8 - Resmi lisans transkripti

9 -Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi

10 -Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.

11 - Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

 

FAKÜLTELER POSTA ADRESİ: ODTÜ Fen Edebiyet Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1 06800, Çankaya -Ankara


Fakülte/Enstitü

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

Sayı

 

Yabancı dil puanı

ALES puanı

Koşullar

Başvuru yeri ve telefon no.

Sonuçların açıklanacağı internet adresi

 

 

 

 


Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 


Biyolojik Bilimler

 

Biyoloji

3

80

70

Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

 

 

 


Biyolojik Bilimler Bölümü

0312 210 3104

 

 

 

 

 

http://bio.metu.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

4

80

70

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak