Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda, aşağıda belirtilen birimlerde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi 27.12.2019
Son Başvuru Tarihi 14.01.2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 17.01.2020
Sınava Giriş Tarihi 27.01.2020
Sonuçların Açıklanma Tarihi 31.01.2020

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1 - Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş.

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4 - Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5 - ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6 - Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge. İki yabancı dil koşulu bulunan birimlere başvurularda yabancı dil puanını gösteren belgeler her iki dil için de verilmelidir.)

7 - Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)

8 - Resmi lisans transkripti

9 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10 - İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.

11 - Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Görev Yeri Ünvan Sayı Yabancı Dil Puanı ALES Koşullar Başvuru Yeri ve Telefon No Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 İngilizce: 65 Sayısal: 70 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu ve Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve aynı alanda doktora mezunu olmak. Lisans öğrenimi sonrasında Moleküler Biyoloji konularında araştırma yapmış olmak; Lisans sonrası öğrenimi kapsamında Moleküler Biyoloji ve Biyokimya araştırmalarında yararlanılan yüksek teknolojili cihazlar kullanmış olmak (AFM, q-PCR, ultrasantrifüj, flow sitometre, konfokal mikroskop, spektrometre (IR, vis), ileri görüntüleme ekipmanı gibi); Bilişim teknolojileri kullanımında yetkin olmak; Temel istatistik bilgilerinde yeterli olmak; İstatistik yazılımlarını değerlendiriyor ve yetkinlikle kullanabiliyor olmak; istenen yeterlikleri belgelendirmek.

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü
Tel: 0312 210 31 04, 0312 210 76 61

http://bio.metu.edu.tr

Son Güncelleme:
19/01/2020 - 13:10