FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ: BİYOLOJİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK


Sık Sorulan Sorular

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Kapsama Alanı?

Biyolojik Bilimler Bölümünde iki lisans programımızdan birisi olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü moleküler biyoloji tekniklerinden, bu arada genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak biyolojik sistem ve olayların moleküler düzeyde incelendiği bir bilim dalına ait eğitim ve araştırma programıdır. Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyomoleküllerin (Protein, nükleik asitler gibi) Yapı ve Fonksiyonları, Moleküler Biyofizik, Moleküler Biyoteknoloji, Moleküler Evrim, Yapısal Biyoloji, Protein Biyokimyası, Kanser Moleküler Biyolojisi başlıca ilgi alanlarıdır.

 

  • Genetik Mühendisliğinin Moleküler Biyolojideki Yeri ve Mezunlara Genetik Mühendisi Unvanı verilip verilmediği?

Genetik mühendisliği alanı ise, canlıların genomlarının ya da genlerinin her türlü manipülasyonunu içermektedir ki bu bağlamda gen klonlaması, rekombinant protein üretimi, transgenik bitki ya da hayvanların oluşturulması, gen düzeyinde hedeflenmiş değişiklikler ile proteinlerin nicelik ve niteliklerinin değiştirilmesi, ya da yeni biyomoleküllerin tasarımı gibi çalışmalardan söz edilebilir. Bu örneklerden de görüleceği üzere genetik mühendisliği moleküler genetiğin, genetik yapıda planlanmış değişiklikler yapılması ya da yeni biyolojik yapıların oluşturulmasına yönelik tasarımları içeren bir dalı olması nedeni ile mühendislik olarak adlandırılmaktadır. Yoksa klasik anlamda bir mühendislik olmayıp, yapılan işlemlerin özelliği nedeni ile bu şekilde adlandılmaktadır ve yanlış da değildir. Ancak bu konularda uzmanlaşmış kişilere ne bizde ve ne de dünyada genetik mühendisi gibi bir unvan verilmez, ancak biyolog unvanını kullanabilirler. Bu alan çalışma konuları itibari ile moleküler genetik temelli olması dolayısı ile Moleküler Biyoloji kapsamına girer. Eğer bu alanda kariyer yapmak isteniyorsa en uygun Bölüm Mol.Biyol.Genetik Bölümüdür.

 

  • Eğer puan yetersizliği dolayısı ile Biyoloji Bölümüne girilirse Moleküler Biyoloji/ Genetik alanında özelleşme olanağı?

Biyoloji Bölümünde, özellikle son iki yılda alınacak teknik seçmeli derslerle genetik mühendisliği alanında da özelleşmek mümkün olabilir ya da gerekli koşullar sağlanırsa yatay geçişle Mol.Biyol. Genetik Bölmüne geçme şansı olabilir.

 

  • ODTÜ Biyoloji Bölümünün diğer Biyoloji Bölümlerinden farkı?

ODTÜ Biyoloji Bölümü diğer biyoloji bölümlerinden daha farklı bir yaklaşımla, modern biyoloji temelli bir eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Biyolojik olaylar ve sistemler biyolojik bilimlerin evrensel konumu göz önünde tutularak moleküler temeldeele alınmaktadır. Bölümümüzde biyolojinin alt dalları geniş bir yelpazede bu esas üzerine kurulmuş ve gelişmektedir. Belirgin diğer bir fark da şüphesizki eğitim ve araştırma faaliyetlerimizin uluslararası düzeyde bu alanda en saygın bilimsel kurumlarca tanınıyor ve hakettiği şekilde değerlendiriliyor olmasıdır.

 

  • Lisans öğrencilerini Yurt Dışına gönderme olanakları?

Bölümümüzün eğitim amacı öncelikle yurtdışında gelişmiş Üniversitelerle aynı düzeyde eğitim ve araştırma olanakları sunmaktır. Bunun için "önceliğimiz öğrencilere yurtdışı olanağı sağlamak" olamaz. Hiçbir Üniversiteninde böyle bir önceliği yoktur, olmamalıdır. Bizim evrenesel boyutta bir Üniversite olmamız dolayısıyla onlarla rekabetimiz ve işbirliğimiz söz konusudur ve bu misyonumuzu da başarı ile yıllardır sürdürmekteyiz. Yurt dışına gidiş lisans düzeyinde staj için ya da laboratuarları tatilde ziyaret etmek bu arada yeni deneyimler edinmek için ya da değişim programları çerçevesinde eğitim süresince 1-2 dönem yurt dışındaki bir üniversitede derslere devam etmek şeklinde olmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz istedikleri taktirde yurt dışındaki Üniveristelere gitme fırsatını her zaman bulabilmektedir.

 

  • Lisansüstü eğitimi yurt dışında yapma şansı

Master ve Doktora için her zaman yurt dışındaki Üniversitenin gerekli koşulları sağlandığında gitme şansı vardır ve örnekleri her iki programımızdan da mezun olmuş öğrenciler için pek çoktur. Öğrencilerimizin çoğu Doktora ya da Master için burslarını gidecekleri üniversiteden kolayca sağlamaktadır. Özellikle ABD, ve Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa Üniversitelerinden öğerncilerimize olan talep ve destek yıllar itibari ile giderek artarak sürmektedir.

 

  • Biyolojik Bilimlerin Türkiye ve dünyada Geleceği? İş Olanakları?

Biyolojik bilimlerin hem Dünya'da hem de ülkemizde geleceği son derece parlaktır. Araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alandır. Dünyada iş potansiyeli en fazla olan alanlardan birisidir. Bizde de mezunlara talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek artmaktadır.
Mezunlarımız kendi istekleri doğrultusunda öncelikli tercihleri akademik kariyer olup, bu doğrultuda Lisansüstü eğitimlerini gerek yurt dışı gerekse yurt içi Ünivesitelerde rahatlıkla sürdürme olanağına sahiptirler.
Yurt dışında iş olanakları son derece fazladır. Biyoteknoloji şirketlerinde özellikle Medikal/ farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastahanelerde, özel klinik ve laboratuarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde en fazla aranen elemanlardır.
Ülkemizde de akademik kariyer yanısıra, kamu ve özel sektörde (ilaç ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalilte kontrol birimleri gibi) araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuarları, tüp bebek üniteleri gibi) moleküler biyolog olarak görev yapmaları da mümkündür.