2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi 30.10.2023
Son Başvuru Tarihi 13.11.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 16.11.2023
Sınava Giriş Tarihi 20.11.2023
Sonuçların Açıklanma Tarihi 24.11.2023

GENEL ŞARTLAR:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

 • Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
 • ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

 1. Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
 2. Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5. ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
 6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge).
 7. Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı).
 8. Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl).
 9. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl).
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl).
 11. Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
 • Adaylar e-Devlet'ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asılları veya onaylı sureti ibraz edilecektir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan no Fakülte/Enstitü Bölüm Anabilim Dalı Sayı Yabancı Dil Puanı ALES Koşullar Başvuru Yeri ve Telefon No Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sitesi
2023/II-1 Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 80 SAY: 70 Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Biyolojik Bilimler Bölümü
Tel: 0312 210 31 04
Link

Last Updated:
11/16/2023 - 09:22