Saygın akademisyenler tarafından yürütülen düşündürücü tartışmalara katılın, biyolojik araştırmalardaki en son gelişmeleri keşfedin ve yaşamın gizemlerini çözme konusunda tutkulu öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan canlı bir topluluğa katılın. Bölümümüzün etkinlikleri ve seminerleri, işbirliğine dayalı öğrenme için bir platform sağlamaktadır.

Modern Biyoloji Yüksek lisans programı 1970 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1975 yılında bu programa yeterli sayıda öğretim üyesi alınarak; araştırma ve öğretim laboratuarları kurularak, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri sunan 'Yaşam Bilimleri Bölümü'ne çevrilmiştir.

Yaşam bilimleri olarak bilinen ve 21. yüzyılın temel bilimi olarak kabul edilen biyoloji, diğer temel disiplinlere göre uygulamaya daha fazla ağırlık veren bir bilim dalıdır. Biyoloji, tüm organizmaların yapı ve işlevlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler, böylece yaşamı anlamayı amaçlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojik bilimlerin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup, yaşayan veya nesli tükenmiş tüm organizmaların moleküler düzeyde yapı ve işlevlerini, birbirleri ve çevre ile olan ilişkilerini inceler.

İster deneyimli bir biyolog ister meraklı bir gözlemci olun, galerimiz biyolojik bilimlerin büyüleyici dünyasına ve bölümümüzün tarihine sanat ve keşif merceğinden bir bakış sunuyor.