Son Güncelleme:
03/23/2023 - 23:22

Başvurular hakkında detaylı bilgi edinmek için Fen Bilimleri Enstitüsü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yüksek lisans programının amacı, moleküler genetik, ekolojik ve evrimsel genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, kanser biyolojisi, bitki bilimleri, moleküler biyofizik, biyomateryaller, moleküler farmakoloji ve toksikoloji, biyoteknoloji, nörofizyoloji ve ekoloji gibi alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir.


Ders Listesi


Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL500 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 50.0
BIOL501 Biyoloji Semineri 0 0 2 10.0
BIOL502 Biyoloji Semineri 0 0 2 10.0
BIOL558 Biyoetik ve Araştırma Yöntemleri 0 0 2 10.0

h/s: hafta başına saat

Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından onaylanmış 7 seçmeli ders.

En az toplam kredi: 21

ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına yapılacak lisansüstü başvurular için Yüksek Lisans başvurularında bir lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak gerekmektedir.

Kriter En Düşük Puan
ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 70
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 701
Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) 2.5

Açıklamalar

  1. ALES puanı "Sayısal" olmalıdır.
  2. İki (2) adet Tavsiye Mektubu gereklidir. *
    * ODTÜ BIO ve GENE Lisans programlarımız mezunlarından istenmez.
  3. Adayın çalışmak istediği alanı içeren "Niyet Mektubu" gereklidir.
  4. Başvuru formundaki "Amaçlanan Araştırma Alanı"nın doldurulması zorunludur.
  5. Kabuller başvuruda belirtilen alanlardaki araştırma laboratuvarlarının öğrenci ihtiyacıyla sınırlıdır.

Tez savunma komitelerinin oluşumuna ilişkin aşağıdaki kurallar Üniversite Lisansüstü Programlar Akademik Kurulu tarafından kabul edilmiştir.


Yüksek Lisans Sınav Komitesi Yapısı

  1. Tez savunma sınavı komiteleri 3 veya 5 üyeden oluşur. Tez danışmanı ile birlikte ODTÜ'nün diğer bölümlerinden veya üniversite dışından en az bir üyeden oluşur.
  2. Üniversite dışından gelen üyelerin en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
  3. Eş danışmanlar savunma sınavlarına komisyon üyesi olarak katılabilirler.