Biyoloji Programı


Yaşam bilimleri olarak bilinen ve 21. yüzyılın temel bilimi olarak kabul edilen biyoloji, diğer temel bilim dallarına göre uygulamaya daha fazla ağırlık veren bir bilim dalıdır. Biyoloj tüm organizmaların yapılarını, işlevlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler ve böylece yaşamın anlaşılmasını hedefler.

ODTÜ'de biyoloj eğitimi, DNA'nın modelini bulan ve Nobel Ödülü sahibi oln J. Watson'un öncülüğünde, Modern Biyoloji Lisansüstü Programı olarak 1970 yılında eğitime başlamıştır. Araştırma ve eğitim laboratuvarlarının kurulması ve yeterli sayıda öğretim üyesini bünyesinde toplamasını takiben, 1975 yılından bu yana Biyolojik Bilimler Bölümü bünyesinde Biyoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programları olarak eğitim vermektedir.

ODTÜ Biyoloji Programı, 24 öğretim üyesi ve 35 araştırma görevlisi ile Bitki Biyolojisi, Biyoistatistik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Ekoloji, Evrim, Fizyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoçeşitlilik-Koruma Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Yapısal Biyoloji ve Moleküler Genetik dallarında dinamik bir eğitim ve araştırma programı sürdürmektedir.

Öğrencilere eğitim programlarını bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerle çeşitlendirme ve zenginleştirme olanağı verilmektedir. Bölümümüzde moleküler düzeyden başlayarak ekosistem düzeyine kadar biyolojinin tüm dallarında modern bir eğitim verilmektedir. ODTÜ Biyoloji Programı'nda, eğitime destek veren Bitki Bilimleri, Biyokimya, Biyomateryal, Ekolojik Genetik, Kanser Biyolojisi, Karasal ve Sucul Ekoloji, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Biyofizik, Moleküler Genetik, Nörobiyoloji, Bitki-Hayven Sistematiği, Koruma Biyolojisi ve İlaç Geliştirme-İlaç Metabolizması araştırma laboratuvarlarında güncel araştırmalar sürdürülmektedir.

Biyolojik Bilimler'in insan yaşamının her anında ne denli önemli olduğu bir gerçektir. Öğrenciler gelecekte ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve biyoloji alanında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme vs araştırma becerileri ile donatılmaktadır. Mezunlarımız isterlerse akademisyen olabilmek için gereken yüksek lisans ve doktora programlarına yurt için ve yurt dışında devam etme şansına sahiptirler. Buna ek olarak, ODTÜ Biyoloji programı mezunları devlet sektöründe; bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve Kamu Devlet Teşebbüsü'nde biyolog kadrolarında çalışabilmektedir.

Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerine görev almaktadır. Tıp sektöründe; hastenelerde, özel tahlil laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilvicisi ve teknik danışman olarak çalışan mezunlarımız gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş imkânlarından da yararlanabileceklerdir.