Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı


Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların, moleküler düzeyde, yapılarını, işlevlerini ve bunların birbirleriyle ve çevre ile olan ilişkilerini inceler. 20. yüzyılın sonlarında moleküler biyoloji ve genetik alanında gerek dünyada yaşanan gelişmeler gerekse ülkemizde bu alanda gelecekte ihtiyaç duyulacak kaliteli eleman yetiştirmek amacı ile 1996 yılında hazırlanan Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, ÖSYM tarafından aynı yıl tanınmış ve lisans programı kimliği kazanmıştır.

Program, Biyoloji programı ile beraber Biyolojik Bilimler Bölümü çatısı altında aynı öğretim kadrosu ve fiziksel altyapıyı paylaşmakta, buna karşın, ders programı ve laboratuvar uygulamaları açısından bu alanın ihtiyaç gösterdiği özgün eğitimi vermektedir. Genetik, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik ağırlıklı olmak üzere, ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programında, Bitki Biyolojisi, Biyoistatistik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Ekoloji, Evrim, Fizyoloji, Yapısal Biyoloji ve Mikrobiyoloji dallarında verilen dinamik eğitim programı Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencileri için ayrıca düzenlenmiştir. Öğrencilere eğitim programlarını bölüm için ve bölüm dışı seçmeli derslerle çeşitlendirme ve zenginleştirme olanağı verilmektedir.

ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programında, eğitime destek veren Bitki Bilimleri, Biyokimya, Biyomateryal, Ekolojik Genetik, Kanser Biyolojisi, Karasal ve Sucul Ekoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Moleküler Genetik, Nörofizyoloji, Moleküler Endokrinoloji, Yapısal Biyoloji ve Sistematik araştırma laboratıvarlarında güncel araştırmalar sürdürülmektedir.

Öğrencilere ayrıca bölüm binasında yer alan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve bölümümüze bağlı Biyoteknoloji araştırma biriminde araştırma-geliştirme amaçlı çalışmalarda yer alma imkânı tanınmaktadır.

Öğrenciler gelecekte ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve moleküler biyoloji ve genetik alanlarında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme vs araştırma becerileri ile donatılmaktadır. ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik programı mezunları, akademisyen olabilmek için gereken yüksek lisans ve doktora programlarına hem yurt içi hem de yurt dışında devam etme şansına sahiptirler.

Buna ek olarak; mezunlar devlet sektöründe; bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve Kamu Devlet Teşebbüsü bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedir. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev almaktadırlar. Tıp sektöründe; hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır.

Bunun yanı sıra Teknoparklarda bulunan ve ileride açılacak olan araştırma-geliştirme firmalarında kurucu ya da araştırma olarak çalışabilmektedirler. Tıp ve biyoloji alanında ithalat ve hiracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışan ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş imkânlarından da yararlanabilecekler.