Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, temel olarak organizmaların yapısını ve işlevlerini moleküler ve hücresel seviyelerde yöneten biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel ilkeler üzerine dersler sunmaktadır. Moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki biyolojisi ve ekoloji gibi temel konular, öğrencileri üniversitede araştırma ile öğretimde kariyere ve biyoteknoloji, gıda ve ilaç endüstrisi, tarım, ormancılık ve halk sağlığı gibi alanlarda çeşitli pozisyonlara hazırlamak için çok çeşitli bölüm içi ve bölümler arası seçmeli derslerle desteklenmektedir.


Seçmeli Dersler

Programımızda iki tür seçmeli ders bulunmaktadır,

  1. Teknik Seçmeli (7 ders)

Teknik seçmeli derslerin ASGARİ 3'ü BIO ve GENE programlarından alınmalıdır.

Teknik seçmeli derslerin AZAMİ 4'üODTÜ'nün diğer fen ve mühendislik programlarından alınabilir. Bunlara Fen-Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri (Matematik, İstatistik, Kimya ve Fizik), Mühendislik Fakültesi ve Enformatik Enstitüsü dersleri dahildir.

  2. Teknik Olmayan Seçmeli (2 ders)

Bunlar Fen-Edebiyat Fakültesinin beşeri bilimler bölümlerinin (ör. Psikoloji ve Felsefe) sunduğu dersler ile Mühendislik Fakültesi ve Enformatik Enstitüsü DIŞINDAKİ fakülte ve enstitülerin sunduğu dersler olabilir.


Ders Listeleri ve Ön Koşullu Dersler

Bölümümüzün BIO ve GENE programları tarafından sunulan dersler hakkındaki bilgilere erişmek için akademik kataloğu ziyaret edebilirsiniz. Ders ön koşulları hakkında bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayınız.

Special Project (GENE472) dersi sadece genel ağırlıklı not ortalaması (CGPA) 2.75'in üzerinde olan dördüncü sınıf öğrencilerine sunulmaktadır.


Lisans Müfredatı


Birinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
CHEM111 Genel Kimya I 4 3 2 6.0
ENG101 Akademik İngilizce I 4 4 1 6.0
GENE103 Moleküler ve Hücresel Biyoloji I 5 4 2 7.5
MATH117 Temel Matematik I 5 4 2 7.5
OHS101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 0 0 0 2.0

İkinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BA100 Kariyer Planlama 0 1 0 2.0
CHEM112 Genel Kimya II 4 3 2 6.0
ENG102 Akademik İngilizce II 4 4 1 6.0
GENE104 Moleküler ve Hücresel II 5 4 2 7.5
IS100 Bilgisayar Sistemleri ve Uygulamalarına Giriş 0 0 2 1.0
MATH118 Temel Matematik II 5 4 2 7.5

Üçüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL220 Biyometriye Giriş 4 3 2 6.0
GENE205 Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji 4 4 0 6.0
HIST2201*   0 2 0 2.0
PHYS111 Fizik I (Mekanik) 5 4 2 7.5
Teknik Seçmeli
Teknik Olmayan Seçmeli 

* Uluslararası öğrenciler HIST2201 yerine HIST2205 dersini almak zorundadır.

Dördüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL252 Fizyoloji 3 3 0 7.0
CHEM231 Organik Kimya 5 3 4 7.0
ENG211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3 3 1 4.0
HIST2202*   0 2 0 2.0
PHYS112 Fizik II (Elektrik ve Manyetizma) 5 4 2 7.5
Teknik Olmayan Seçmeli 

* Uluslararası öğrenciler HIST2202 yerine HIST2206 dersini almak zorundadır.

Beşinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL303 Mikrobiyoloji 3 3 0 6.0
BIOL307 Biyokimya I 4 4 0 7.0
BIOL355 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2 0 4 4.0
GENE365 Genel ve Moleküler Genetik 4 4 0 6.0
GENE367 Genel ve Moleküler Genetik Laboratuvarı 2 0 4 3.0
OHS301 İş Sağlığı ve Güvenliği II 0 0 0 2.0
TURK303* Türkçe I 0 2 0 2.0
Teknik Seçmeli

* Uluslararası öğrenciler TURK303 yerine TURK105/201 ders(ler)ini almak zorundadır.

Altıncı Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL308 Biyokimya II 4 4 0 8.0
BIOL310 Biyokimya Laboratuvarı 2 0 4 4.0
BIOL356 Bitki Biyolojisi 4 3 2 7.0
GENE366 Genin Moleküler Biyolojisi 3 3 0 5.0
TURK304* Türkçe II 0 4 0 2.0
Teknik Seçmeli

* Uluslararası öğrenciler TURK304 yerine TURK106/202 ders(ler)ini almak zorundadır.

Yedinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL423 Rekombinant DNA Teknikleri 3 3 0 6.0
GENE473 Hücrenin Moleküler Biyolojisi 3 3 0 6.0
GENE475 Hücrenin Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı 2 0 4 5.0
GENE479 Biyolojik Bilimlerde Güncel Araştırmalar 0 0 0 10.0
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli

Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL360* Yaz Stajı 0 0 4 2.0
GENE480 Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Seminerleri 0 0 2 10.0
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli

* Başka bir ülkede staj yapan öğrenciler BIOL360 yerine BIOL361 dersini almak zorundadır.

h/w: hafta başına saat