Biyoloji Programı


Yaşam bilimleri olarak bilinen ve 21. yüzyılın temel bilimi olarak kabul edilen biyoloji, diğer temel bilim dallarına göre uygulamaya daha fazla ağırlık veren bir bilim dalıdır. Biyoloj tüm organizmaların yapılarını, işlevlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler ve böylece yaşamın anlaşılmasını hedefler.

ODTÜ'de biyoloji eğitimi, DNA'nın modelini bulan ve Nobel Ödülü sahibi olan J. Watson'un öncülüğünde, Modern Biyoloji Lisansüstü Programı olarak 1970 yılında eğitime başlamıştır. Araştırma ve eğitim laboratuvarlarının kurulması ve yeterli sayıda öğretim üyesini bünyesinde toplamasını takiben, 1975 yılından bu yana Biyolojik Bilimler Bölümü bünyesinde Biyoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programları olarak eğitim vermektedir.

ODTÜ Biyoloji Programı, 24 öğretim üyesi ve 35 araştırma görevlisi ile Bitki Biyolojisi, Biyoistatistik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Ekoloji, Evrim, Fizyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoçeşitlilik-Koruma Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Yapısal Biyoloji ve Moleküler Genetik dallarında dinamik bir eğitim ve araştırma programı sürdürmektedir.

Öğrencilere eğitim programlarını bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerle çeşitlendirme ve zenginleştirme olanağı verilmektedir. Bölümümüzde moleküler düzeyden başlayarak ekosistem düzeyine kadar biyolojinin tüm dallarında modern bir eğitim verilmektedir. ODTÜ Biyoloji Programı'nda, eğitime destek veren Bitki Bilimleri, Biyokimya, Biyomateryal, Ekolojik Genetik, Kanser Biyolojisi, Karasal ve Sucul Ekoloji, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Biyofizik, Moleküler Genetik, Nörobiyoloji, Bitki-Hayven Sistematiği, Koruma Biyolojisi ve İlaç Geliştirme-İlaç Metabolizması araştırma laboratuvarlarında güncel araştırmalar sürdürülmektedir.

Biyolojik Bilimler'in insan yaşamının her anında ne denli önemli olduğu bir gerçektir. Öğrenciler gelecekte ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve biyoloji alanında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme vs araştırma becerileri ile donatılmaktadır. Mezunlarımız isterlerse akademisyen olabilmek için gereken yüksek lisans ve doktora programlarına yurt için ve yurt dışında devam etme şansına sahiptirler. Buna ek olarak, ODTÜ Biyoloji programı mezunları devlet sektöründe; bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve Kamu Devlet Teşebbüsü'nde biyolog kadrolarında çalışabilmektedir.

Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerine görev almaktadır. Tıp sektöründe; hastenelerde, özel tahlil laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilvicisi ve teknik danışman olarak çalışan mezunlarımız gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş imkânlarından da yararlanabileceklerdir.

Uyarı: Bu sayfa tanıtım amaçlıdır, daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Birinci Dönem
BIO101 Genel Biyoloji I
BIO115 Genel Biyoloji I Laboratuvarı
CHEM101 Genel Kimya I
MATH117 Temel Matematik I
ENG101 Akademik İngilizce I
OHS101 İş Sağlığı ve Güvenliği I
İkinci Dönem
BA100 Kariyer Planlama
BIO102 Genel Biyoloji II
BIO116 Genel Biyoloji II Laboratuvarı
CHEM102 Genel Kimya II
MATH118 Temel Matematik II
ENG102 Akademik İngilizce II
IS100 Bilgisayar Sistemleri ve Uygulamalarına Giriş
Üçüncü Dönem
BIO203 Hücre Biyolojisi
BIO251 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
BIO206 Ekoloji
PHYS111 Temel Fizik I
CHEM231 Organik Kimyaya Giriş
HIST2201 Atatürk ve İnkılap Tarihi I
Dördüncü Dönem
BIO252 Fizyoloji
BIO254 Fizyoloji Laboratuvarı
BIO220 Biyometri
PHYS112 Temel Fizik II
ENG211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce)
HIST2202 Atatürk ve İnkılap Tarihi II
Seçmeli Ders
Beşinci Dönem
BIO351 Genetik
BIO303 Mikrobiyoloji
BIO220 Biyometri
BIO355 Mikrobiyoloji Laboratuvarı
BIO353 Biyokimya
TURK303 Türkçe I
Seçmeli Ders
Altıncı Dönem
BIO306 Bitki Biyolojisi
BIO352 Genetik Laboratuvarı
BIO310 Biyokimya Laboratuvarı
TURK 304 Türkçe II
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Yedinci Dönem
BIO404 Evrim
GENE479 Biyolojik Bilimlerde Güncel Araştırmalar
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Sekizinci Dönem
BIO360 Yaz Stajı
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Dersler
BIO309 Başlıca Ekosistemlerin Ekolojisi
BIO311 Biyolojide Enstrumental Metodlar
BIO319 Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları
BIO322 Bakteri Çeşitliliği
BIO401 Moleküler Hücre Biyolojisi
BIO402 Gelişim Biyolojisi
BIO403 Koruma Biyolojisi
BIO405 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
BIO406 Hayvan Davranışları Biyolojisi
BIO407 Bağışıklık
BIO408 Bitki Doku Kültürü
BIO409 Nörobiyolojiye Giriş
BIO415 Biyolojik Bilimler için Fizikokimya
BIO417 Nörokimya
BIO418 Bitkilerin Popülasyon Biyolojisi
BIO419 Biyokimyasal Hesaplamalar
BIO422 Beslenme
BIO423 Rekombinant DNA Teknikleri
BIO424 Klinik Biyokimya
BIO425 Moleküler Farmakoloji
BIO427 Biyoteknoloji
BIO428 Popülasyon Biyolojisi
BIO430 Duyusal Fizyoloji
BIO432 Bitki Biyoçeşitliliği
BIO435 Hayvan Çeşitliliği
BIO437 Bitki Hormonları
BIO438 Tatlısu Ekolojisi
BIO442 Deneysel Bitki Fizyolojisi
BIO444 Enzim Kinetiğine Giriş
BIO445 Mikrobiyal Fizyoloji
BIO447 Mikrobiyal Ekoloji
BIO448 Saha Ekolojisi
BIO452 Bitki Biyoteknolojisi
BIO454 Ornitoloji
BIO460 Özel Proje
BIO461 Biyofizik I
BIO462 Biyofizik II
BIO470 Uygulamalı Ekoloji
BIO478 Sulak Alanlar
BIO479 Hücre Döngüsü ve Kontrolü
BIO480 Yaşlanma Biyolojisine Giriş

Önemli Bilgi: Seçmeli dersler dönem bazında açılmaktadır. Bu dönem verilen dersleri görmek için tıklayınız. Açılacak sayfada Biyoloji programını işaretleyiniz.