Biological Sciences Building

21. yüzyılın bilimi olarak adlandırılan biyolojik bilimler, yaşamı molekül, hücre, organizma, popülasyon ve komünite düzeyinde anlamaya çalışır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü, çatısı altında Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Programlarını içermektedir. Her iki programımızın da misyonu, öğrencilerimize yaşam ve yaşamsal olaylar hakkında kapsamlı bilgi vermek ve onları araştırmaya yöneltmektir. Bölümümüz, hızla gelişmekte olan bu bilim dalında güncel gelişmeleri öğrencilere aktarmak için yeni öğretim teknikleri uygulamakta ve kadrosunu genişleterek yeni alanlarda araştırmalar yürütecek ve dersler verecek bilimsel kalitesi yüksek uzmanlar kazanmaktadır.


Biyoloji Programı


Biyoloji Programı, biyolojik bilimlerin moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, biyokimya, bitki biyolojisi, evrimsel biyoloji ve ekoloji gibi temel konularını ele almaktadır. Bu temel konularda birçok seçmeli ders, konunun uzmanları tarafından en güncel gelişmeler takip edilerek verilmektedir.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı


Moleküler Biyoloji ve Genetik programında, Biyoloji programında öğretilen temel konuların yanı sıra organizmalardaki yapı-işlev ilişkileri hücresel ve moleküler düzeyde çalışılmaktadır. Ağırlıklı olarak, biyolojik olayların hücresel, moleküler ve genetik temellere dayandırılarak açıklanması ve anlaşılması amaçlanmaktadır.

Her iki programda da verilen eğitim, klasik ders anlatımlarını, sınıf içi tartışmaları, öğrenci sunumlarını, laboratuvar uygulamalarını ve seminerleri içermektedir. Öğrencilerin bilimsel problem çözme tekniklerini öğrenmeleri, okudukları araştırma makalelerini anlamaları ve analiz edebilmeleri beklenmektedir.

Biyolojik Bilimler Bölümümüz lisans öğrencileri konularında uzman öğretim üyelerimizin laboratuvarlarında yürütülen araştırma projelerinde dönem içi ve yaz aylarında yer alma fırsatı bulmakta, aldıkları teorik eğitimi uygulamalarla pekiştirebilmektedirler. Öğrencilerimizin moleküler biyoloji ve genetik, biyofizik, mikrobiyoloji, biyomalzeme, ekoloji, evrimsel biyoloji ve türlerin korunması gibi alanlarda gerek bölüm içi, gerekse de ortak projeler çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer araştırma merkezlerinde uygulamalı eğitim almaları teşvik edilmektedir.

Bölüm programımız, lisans öğrencilerimize sunulan araştırma olanakları ile onların başarılı bir kariyere adım atabilmeleri için gerekli temel bilgi ve pratik becerileri vermekte; mezuniyet sonrasında temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmacı olabilmek, eğitimci olmak ya da gıda ve ilaç endüstrisi, tarım, ormancılık ve sağlık sektörlerinde görev alabilmek için her türlü donanımı kazanmaları sağlanmaktadır.


Bölüm Tarihçesi


Biyoloji yüksek lisans ve doktora programı, 1960'lı yılların sonlarına doğru Fen Edebiyat Fakültemiz Kimya Bölümü içerisinde Modern Biyoloji programı olarak açılmıştır. 1975 yılında bu program kendi bünyesinde araştırma ve eğitim laboratuvarlarına sahip "Hayat Bilimleri Bölümü" olarak Kimya Bölümünden ayrılmış ve lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermeye başlamıştır. 1970'li yılların sonuna doğru adı "Biyolojik Bilimler" olarak değişen bölümümüz 1996 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik programını ikinci bir eğitim-öğretim programı olarak başlatmış olup halen üniversite giriş puanı ve ders yükü farklı iki ayrı programı bünyesinde barındırmaktadır.

Biyolojik Bilimler Bölümü'nün akademik kadrosu 16 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent ve 25'in üzerinde asistandan oluşmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri kanser biyolojisi, hücresel biyofizik, immünobiyoloji, biyoenerji kaynakları vb alanlarda karmaşık problemlerin çözülebilmesi için bölüm içi ve dışı disiplinler arası işbirlikleri yapmaktadırlar. Mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde ve diğer araştırma merkezlerinde, çeşitli endüstriyel sektörlerde ve biyoteknoloji firmalarında rahatlıkla iş olanakları bulabilmektedir.


Yüksek Lisans ve Doktora Programları


Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalları olarak yüksek lisans ve doktora olanağı sunmaktadır. Bölümümüz, ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendislik, Mikro ve Nanoteknoloji, Polimer Bilimleri ve Teknolojisi, Yer Sistem Bilimleri gibi ana bilim dallarına ve Üniversitemiz Enformatik Enstitüsü, Medikal Enformatik Ana Bilim Dalı ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü gibi disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programlarına öğretim üyesi ve alt yapı desteği vermekte olup Biyolojik Bilimler mezunları bu programlarda da eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, güncel literatürün takip edildiği kapsamlı dersler gelişmekte olan alanları takip edebilmektedir. Öğrencilerimizin eğitimlerinin ilk yılında bölüm bünyesindeki farklı laboratuvarlarda staj yaparak laboratuvarları tanımaları ve öğretim üyeleri ile araştırma ortamında doğrudan etkileşimde bulunarak yüksek lisans ve doktora konularını daha sağlıklı bir şekilde seçmeleri amaçlanmaktadır.


Son Güncelleme:
08/31/2020 - 04:36