Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, temel olarak organizmaların yapısını ve işlevlerini moleküler ve hücresel seviyelerde yöneten biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel ilkeler üzerine dersler sunmaktadır. Moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki biyolojisi ve ekoloji gibi temel konular, öğrencileri üniversitede araştırma ile öğretimde kariyere ve biyoteknoloji, gıda ve ilaç endüstrisi, tarım, ormancılık ve halk sağlığı gibi alanlarda çeşitli pozisyonlara hazırlamak için çok çeşitli bölüm içi ve bölümler arası seçmeli derslerle desteklenmektedir.


Seçmeli Dersler

Programımızda iki tür seçmeli ders bulunmaktadır,

  1. Teknik Seçmeli (7 ders)

Teknik seçmeli derslerin ASGARİ 3'ü BIO ve GENE programlarından alınmalıdır.

Teknik seçmeli derslerin AZAMİ 4'ü ODTÜ'nün diğer fen ve mühendislik programlarından alınabilir. Bunlara Fen-Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri (Matematik, İstatistik, Kimya ve Fizik), Mühendislik Fakültesi ve Enformatik Enstitüsü dersleri dahildir.

  2. Teknik Olmayan Seçmeli (2 ders)

Bunlar Fen-Edebiyat Fakültesinin beşeri bilimler bölümlerinin (ör. Psikoloji ve Felsefe) sunduğu dersler ile Mühendislik Fakültesi ve Enformatik Enstitüsü DIŞINDAKİ fakülte ve enstitülerin sunduğu dersler olabilir.


Ders Listeleri ve Ön Koşullu Dersler

Bölümümüzün BIO ve GENE programları tarafından sunulan dersler hakkındaki bilgilere erişmek için akademik kataloğu ziyaret edebilirsiniz. Ders ön koşulları hakkında bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayınız.

Special Project (GENE472) dersi sadece genel ağırlıklı not ortalaması (CGPA) 2.75'in üzerinde olan dördüncü sınıf öğrencilerine sunulmaktadır.