Son Güncelleme:
24/09/2022 - 13:08

Biyoloji Programı, moleküler, hücresel, organizma ve popülasyon seviyelerinde canlı maddenin davranışını düzenleyen biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensipler üzerine dersler sunmaktadır. Moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki biyolojisi ve ekolojisi gibi temel konular, öğrencileri üniversitede araştırma ve öğretim kariyerleri ile gıda ve ilaç endüstrisi, tarım, ormancılık ve halk sağlığı gibi alanlardaki çeşitli pozisyonlara hazırlamak için geniş çeşitlilikte seçmeli derslerle desteklenmektedir. Biyoloji programı, öğrencilerin genç yaşlarında moleküler biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji ve çevre biyolojisi alanları arasından bir seçenek seçmelerine olanak tanır.


Seçmeli Dersler

Programımızda iki tür seçmeli ders bulunmaktadır,

  1. Teknik Seçmeli (11 ders)

Teknik seçmeli derslerin ASGARİ 4'ü BIO ve GENE programlarından alınmalıdır.

Teknik seçmeli derslerin AZAMİ 7'si ODTÜ'nün diğer fen ve mühendislik programlarından alınabilir. Bunlara Fen-Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri (Matematik, İstatistik, Kimya ve Fizik), Mühendislik Fakültesi ve Enformatik Enstitüsü dersleri dahildir.

  2. Teknik Olmayan Seçmeli (2 ders)

Bunlar Fen-Edebiyat Fakültesinin beşeri bilimler bölümlerinin (ör. Psikoloji ve Felsefe) sunduğu dersler ile Mühendislik Fakültesi ve Enformatik Enstitüsü DIŞINDAKİ fakülte ve enstitülerin sunduğu dersler olabilir.


Ders Listeleri ve Ön Koşullu Dersler

Bölümümüzün BIO ve GENE programları tarafından sunulan dersler hakkındaki bilgilere erişmek için akademik kataloğu ziyaret edebilirsiniz. Ders ön koşulları hakkında bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayınız.

Special Project (BIOL460) dersi sadece genel ağırlıklı not ortalaması (CGPA) 2.75'in üzerinde olan dördüncü sınıf öğrencilerine sunulmaktadır.


Lisans Müfredatı


Birinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL101 Genel Biyoloji I 4 4 0 6.0
BIOL115 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 2 0 4 3.0
CHEM101 Genel Kimya I 5 4 2 7.5
ENG101 Akademik İngilizce I 4 4 1 6.0
MATH117 Temel Matematik I 5 4 2 7.5
OHS101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 0 0 0 2.0

İkinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BA100 Kariyer Planlama 0 1 0 2.0
BIOL102 Genel Biyoloji II 4 4 0 6.0
BIOL116 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 2 0 4 3.0
CHEM102 Genel Kimya II 5 4 2 7.5
ENG102 Akademik İngilizce II
4 4 1 6.0
IS100 Bilgisayar Sistemleri ve Uygulamalarına Giriş 0 0 2 1.0
MATH118 Temel Matematik II 5 4 2 7.5

Üçüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL203 Hücre Biyolojisi 3 3 0 6.0
BIOL206 Ekoloji 3 3 0 5.5
BIOL251 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 2 0 4 4.0
CHEM231 Organik Kimya 5 3 4 7.0
HIST2201* Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I  0 2 0 2.0
PHYS111 Temel Fizik I (Mekanik) 5 4 2 7.5

* Uluslararası öğrenciler HIST2201 yerine HIST2205 dersini almak zorundadır.

Dördüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL220 Biyometriye Giriş 4 3 2 6.0
BIOL252 Fizyoloji 3 3 0 7.0
ENG211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3 3 1 4.0
HIST2202* Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II  0 2 0 2.0
PHYS112 Temel Fizik II (Elektrik and Manyetizma) 5 4 2 7.5
Teknik Seçmeli
Teknik Olmayan Seçmeli 

* Uluslararası öğrenciler HIST2202 yerine HIST2206 dersini almak zorundadır.

Beşinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL303 Mikrobiyoloji 3 3 0 6.0
BIOL351 Genetiğe Giriş 4 4 0 6.0
BIOL353 Biyokimya 4 4 0 6.0
BIOL355 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2 0 4 4.0
OHS301 İş Sağlığı ve Güvenliği II 0 0 0 2.0
TURK303* Türkçe I 0 2 0 2.0
Teknik Seçmeli 

* Uluslararası öğrenciler TURK303 yerine TURK105/201 ders(ler)ini almak zorundadır.

Altıncı Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL310 Biyokimya Laboratuvarı 2 0 4 4.0
BIOL352 Genetik Laboratuvarı 2 0 4 4.0
BIOL356 Bitki Biyolojisi 4 3 2 7.0
TURK304* Türkçe II 0 4 0 2.0
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli 
Teknik Olmayan Seçmeli 

* Uluslararası öğrenciler TURK304 yerine TURK106/202 ders(ler)ini almak zorundadır.

Yedinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL404 Evrim 3 3 0 7.0
GENE479 Biyolojik Bilimlerde Güncel Araştırmalar 0 0 0 10.0
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli

Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Ders (h/s) Laboratuvar (h/s) ECTS Kredisi
BIOL360* Yaz Stajı 0 0 4 2.0
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli
Teknik Seçmeli

* Başka bir ülkede staj yapan öğrenciler BIOL360 yerine BIOL361 dersini almak zorundadır.

h/s: hafta başına saat